??? CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE – CẤP ĐỘ STARTERS – MOVERS – FLYERS 2018 ???

YLE LÀ GÌ ?
? YLE (Young Learners English) là kỳ thi Tiếng Anh Thiếu Nhi lứa tuổi từ 7 – 12 của Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge. Kỳ thi bao gồm một chuỗi các bài thi tiếng Anh vui nhộn, tạo hứng thú, được thiết kế đặc biệt cho lứa tuổi thiếu nhi.
? Kỳ thi YLE bao gồm ba bài thi với 03 cấp độ: Starters, Movers và Flyers .

✨ ✨ ✨
Vì sao học sinh tiểu học nên có chứng chỉ quốc tế Cambridge Starters, Movers, Flyers ?
? Đánh giá trình độ Anh ngữ của con
? Phát triển tình yêu đối với việc học ngoại ngữ
? Trẻ nói được tiếng Anh sẽ tự tin giao tiếp hơn
? Tạo tiền đề cho lớp học tiếng Anh tăng cường