Lớp toeic

Lớp Chương trình Buổi học Giờ học Ngày khai giảng
Basic CL (0-200) (người muốn học căn bản) Lý thuyết + bài tập làm quen 2-4-6 18h-19h30 2/11
Toeic CLA (200-400) Lý thuyết + giải đề 2-4-6 18h-19h30 2/11
Toeic CLB (405-600) Chuyên môn + giải đề 3-5 T7-CN 18h-19h30 15h-16h30 3/11 7/11
Toeic CLC (605-780) Chuyên môn + giải đề 3-5 T7-CN 18h-19h30 15h-16h30 3/11 7/11

Lớp phổ thông

Lớp Chương trình Buổi học Giờ học Ngày khai giảng
G6 SmartWorld 2-4-6 18h-19h30 2/11
G7 SmartWorld 3-5-7 18h-19h30(3-5) 15h-16h30(7) 3/11
G8 SmartWorld 3-5-7 18h-19h30(3-5) 15h-16h30(7) 3/11
G9 SmartWorld 3-5-7 18h-19h30(3-5) 15h-16h30(7) 3/11

LỚP TIẾNG ANH THIẾU NHI

Lớp Chương trình Buổi học Giờ học Ngày khai giảng
Pre-CK1 Family & Friends T7-CN 8h-9h30 Mở lớp khi có yêu cầu
Pre-CK2 Family & Friends T7-CN 8h-9h30 Mở lớp khi có yêu cầu
Pre-CK3 Family & Friends T7-CN 8h-9h30 Mở lớp khi có yêu cầu
Pre-CK4 Family & Friends T7-CN 8h-9h30 Mở lớp khi có yêu cầu
Pre-CK5 Family & Friends T7-CN 8h-9h30 Mở lớp khi có yêu cầu

LỚP LUYỆN THI CAMBRIDGE

Lớp Lộ trình Buổi học Giờ học Ngày khai giảng
Starters CK1 T7-CN Ca 1: 9h30-11h Ca 2: 15h-16h30 Mở lớp khi có yêu cầu
Movers CK1,2,3,4 T7-CN Ca 1: 9h30-11h Ca 2: 15h-16h30 Mở lớp khi có yêu cầu
Flyers CK1,2,3,4,5 T7-CN Ca 1: 9h30-11h Ca 2: 15h-16h30 Mở lớp khi có yêu cầu